ZgornjiKotRozica

Voucher for Digital Marketing

We received funds for the operation “Voucher for Digital Marketing”.

The investment in the implementation of the online store is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

The funds were intended for the establishment of Digital Marketing – creation of a new online store (including mobile customisation) and testing of the website from a technical and UX / UI point of view.

Vavčer za Digitalni Marketing

Pridobili smo sredstva za operacijo “Vavčer za digitalni marketing”.

Naložbo izvedbe spletne trgovine sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sredstva smo namenili vzpostavitvi Digitalni marketing – izdelava nove spletne trgovine (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika.

Vavčer za Digitalni Marketing

Pridobili smo sredstva za operacijo “Vavčer za digitalni marketing”.

Naložbo izvedbe spletne trgovine sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sredstva smo namenili vzpostavitvi Digitalni marketing – izdelava nove spletne trgovine (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika.